Extra trainingsmogelijkheid

 

Extra trainingsmogelijkheid op de maandagavond

Aan: Alle senioren van Scaldina

Van diverse leden vernamen wij de wens om na te gaan in hoeverre we een extra trainings-avond konden realiseren.

Het is ons nog niet gelukt om op een andere avond in de week de grote zaal te huren, maar we blijven wel alert op deze mogelijkheid.

Wel is het gelukt om op de maandagavond vanaf 19.00 uur tot 23.00 uur de ‘kleine’  zaal te huren. Hier kunnen we twee tafels opstellen. Uiteraard willen we iedereen in de gelegenheid stellen om hier gebruik van te maken.

Dat betekent bijvoorbeeld dat bij een opkomst van meer dan 8 personen, we telkens gaan ‘indraaien’, hetgeen zoveel wil zeggen dat na een game tot de 11 punten het ‘wachtende’  clublid gaat spelen enzovoort.

Namens Bestuur Scaldina

Ed Voshol / 06-12509811