Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging  tot  bijwoning  ALV  op  maandag  16  mei  a.s.

Wij vernemen graag UITERLIJK 10 MEI A.S. of je aanwezig zult zijn op de ALV.

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur,

Ed Voshol

eavoshol@live.nl