Verhuizing Scaldina

Verhuizing ttv Scaldina naar nieuwbouw Pontes Zierikzee

Op maandag 15 november 2021 gaan de bestuursleden Bert vd Wielen en Jan Remmers een gesprek aan met Mevr De Nooijer en Edwin Breen van de Pontes Pieter Zeeman Zierikzee. Dit zal gaan over de huidige gang van zaken. Maar de hoofdzaak blijft de verhuizing van ttv Scaldina naar de nieuwbouw. Over dit gesprek doen we verslag op de ALV van donderdag 2 december 2021. Voor deze ALV willen we nog proberen om een bezichtiging te regelen van waar we komen te zitten en hoe het er nu uit ziet.

Verdere afspraken (wanneer, hoe) over de verhuizing komen aan de orde in de ALV.

Bestuur Scaldina