Bericht NTTB: Competitie weer uitgesteld, nog wel trainen

 

Aan de voorzitters, secretarissen, penningmeesters en wedstrijdsecretarissen van de verenigingen van de Nederlandse Tafeltennisbond, de Afdelingsbesturen, Bondsraadsleden, competitieleiders, Hoofdbestuur en personeel.

Onderwerp Datum

Informatie naar aanleiding van de besluiten van het kabinet van 13 oktober 2020 14 oktober 2020

Kenmerk Uw kenmerk

HB/AJ/2020.095

Geachte verenigingsbestuurders,

U zult ongetwijfeld, net als wij, met grote zorgen de berichtgeving en ontwikkelingen van de afgelopen weken hebben gevolgd. Dinsdagavond heeft de rijksoverheid verscherpte maatregelen moeten nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren komen er nieuwe maatregelen voor sport. In het kort zijn de spelregels voor het sporten [met een aanvulling voor tafeltennis] vanaf 14 oktober 22:00 uur:

 Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden. [Voor tafeltennis betekent dat: geen dubbel meer spelen!]

 Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. [Kinderen in deze leeftijdsgroep mogen wel dubbel spelen!]

 Voor binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.

 Er worden geen competitiewedstrijden gespeeld. [De competitie wordt per direct uitgesteld!]

 Voor topsporters gelden uitzonderingen. [De definitie topsporters is al eerder dit jaar gegeven. Het gaat hier om sporters met een A-status en selectiestatus. De Tafeltennisbond maakt detailafspraken met NOC*NSF en het CTO Papendal].

 Publiek bij sport is niet toegestaan.

 Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

 

Gerard Dielessen (NOC*NSF) heeft hierover het volgende gezegd: “Jammer dat het de Nederlandse samenleving niet is gelukt om de lage cijfers van het begin van de zomer vast te houden. Helaas heeft het kabinet daarom stevige maatregelen moeten nemen. Het is verstandig dat de sport wel open blijft, zodat de sportdeelname hopelijk niet al te veel zal dalen. En dat is dan weer goed voor de algemene volksgezondheid en voor de juist nu zo noodzakelijke weerbaarheid van iedereen.”

Zoals u weet volgt de Nederlandse Tafeltennisbond samen met andere bonden de besluiten van de overheid en NOC*NSF. Hiermee willen wij ook als tafeltennissport een bijdrage leveren aan het bestrijden van de uitbreiding van het virus. In het kort samengevat betekent dit: geen competitiewedstrijden, wel trainingen en vrij spelen. Wij roepen dan ook alle verenigingen op de bestaande protocollen voor trainingen te volgen en onnodige reisbewegingen te voorkomen.

Dat is een zware tegenslag voor vele sporten en zeker ook voor tafeltennis. Gelukkig mogen wij in een aangepaste setting blijven trainen. Als Hoofdbestuur blijven wij de ontwikkelingen volgen en hopen we dat op termijn weer competitiewedstrijden gespeeld mogen worden en dat de competitie kan worden hervat. De overheid heeft aangegeven dat op 27 oktober nieuwe informatie komt. Wij gaan in de tussentijd met onze afdelingen in beraad om af te stemmen hoe wij op de ontwikkelingen gaan reageren en op welke manier wij de competitie het beste denken te kunnen hervatten.

Ook denken we na of en op welke wijze we clubs en spelers tegemoet kunnen komen voor het opnieuw tijdelijk niet kunnen spelen van competitie. De coronacrisis heeft een grote financiële impact, zowel op spelers, de clubs als de bond. Mogelijk zal de Bondsraad een uitspraak moeten doen over dit onderwerp.

Hier vindt u veel antwoorden als u nog vragen hebt!

Graag verwijzen wij u naar het coronadossier op www.nttb.nl en naar de volgende officiële berichten:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

https://nocnsf.nl/sportprotocol (Hier staat altijd het actuele document.)

Bericht van de voorzitter

Net als de vorige brieven wil ik eindigen met een paar persoonlijke woorden. Ik vind het net als u bijzonder zuur dat we voor de tweede keer dit jaar worden gedwongen om de competitie stil te leggen. Gelukkig mogen we wel blijven trainen en ik hoop dan ook dat u hiermee de tijd tot aan het weer mogen hervatten van de competitie zo goed als mogelijk kan overbruggen. Als iedereen zich aan de inmiddels overbekende regels houdt, 1,5 meter afstand houdt, het hygiëneprotocol volgt, niet dubbelt, zo min mogelijk reist, enz. heb ik er goede hoop op dat wij binnen niet al te lange tijd de competitie kunnen hervatten en de sportieve strijd weer met elkaar aan kunnen gaan. Laten wij gezamenlijk de handschoen oppakken en corona overwinnen. Tot die tijd vraag ik u: volg de maatregelen en blijf gezond! Ik wil eindigen met mijn bekende slogan: De NTTB zijn en blijven we samen.

Uw voorzitter

Jan Simons